Per un esport escolar de qualitat

stop

La Secretaria General de l'Esport valora la tasca dels centres educatius catalans que fomenten l'esport fora de l'horari lectiu

Joves esportistes

18 de diciembre de 2012 (13:58 CET)

L'objectiu de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria General de l'Esport (SGE) i el Departament d'Ensenyament, de promoure l'esport a les escoles catalanes s'està fent realitat amb el Pla Català d'Esport a l'Escola (PCEE), que arriba a tot el territori del país. Aquesta prioritat de Govern, però, no persegueix només acostar la pràctica esportiva al màxim nombre de centres i joves de primària i secundària, sinó que vol també que l'activitat es realitzi amb uns paràmetres de qualitat. 

Per això, la SGE ha actualitzat el sistema públic d'indicadors de qualitat esportiva de l'esport escolar vinculat al PCEE per aquest any, gràcies als quals l'executiu català pot conèixer amb detall com i què fan les entitats per promoure l'esport i l'activitat física al jovent arreu de Catalunya als centres fora de l'horari lectiu, proposar-ne millores i reconèixer aquesta tasca tan important per la formació personal i esportiva dels nois i noies.

Un hàbit saludable

"Per la Generalitat, l'esport escolar és una prioritat, perquè fomenta els hàbits saludables entre el jovent i promou els valors educatius i cívics que té la pràctica esportiva. Però també volem que aquestes activitats es desenvolupin seguint uns criteris qualitatius per tal que el jovent incorpori l'esport al seu dia a dia i per garantir l'èxit del Pla", explica el secretari general de l'Esport, Ivan Tibau.

El sistema públic d'indicadors permet fer una radiografia de la feina que realitzen els centres educatius i altres entitats sense ànim de lucre vinculades, les associacions esportives escolars (AEE) i les associacions de mares i pares d'alumnes (AMPA) amb seccions esportives escolars (SEE) que desenvolupen la seva activitat esportiva en l'àmbit del Pla Català d'Esport a l'Escola, en marxa des del 2005. Així, es valora, per exemple, la xifra de participants en les activitats, així com la diversitat, freqüència i durada d'aquestes, i altres aspectes com la paritat de gènere en el nombre de participants, dinamitzadors i tècnics.

Dos promotors de l'esport escolar que tenen un paper fonamental en la proposta i organització d'activitats als centres i en la seva interrelació i intercanvi d'experiències són els Consells Esportius i els Ajuntaments. Les trobades locals i comarcals, la formació dels tècnics esportius, algunes iniciatives orientades al joc net i el concurs cultural dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya són algunes de les actuacions complementàries que aquests agents faciliten i són estímul de participació dins del propi àmbit territorial.

El Pla Català d'Esport a l'Escola promou els valors educatius de l'esport a més de 1.300 centres

Ara mateix, formen part del Pla 1.319 centres: 429 centres de secundària públics (414 Instituts, 8 Instituts-escola i 7 Seccions Escolars de Secundària), 758 centres de primària públics (702 Escoles i 56 Zones Escolars Rurals) i 132 centres concertats. Cal destacar que pel que fa als centres de secundària, el PCEE arriba al 85% de tots els instituts de Catalunya, mentre que els de primària inscrits arriben al 50% del país. Tot i que el PCEE arriba a 550.000 alumnes potencials matriculats, uns 350.000 participen en activitats esportives extraescolars, dels quals 150.000 ho fan en activitats continuades.

Arran de les dades dels indicadors, es conclou que la implantació del Pla Català arreu del territori és un fet i que les dades de participació van augmentant any rere any: en el PCEE, la mitjana global és de 112 participants per centre, amb una mitjana del 46% de participació femenina.

Els esforços se centren sobretot en la secundària pública, on es registra menys pràctica esportiva

També se'n desprèn que la mitjana de participants al Pla respecte els alumnes matriculats és del 31,52%, un percentatge que baixa a un 21% quan parlem de la mitjana de participació en els centres de secundària pública. Aquest segment d'alumnat, objectiu principal de la posada en marxa del Pla, és on el Govern vol continuar concentrant més els esforços de promoció, ja que és on es registren uns índexs més baixos de pràctica esportiva, tot i que s'incrementen any rere any. En canvi, si parlem de la participació femenina, mentre que la mitjana a la secundària pública és del 42%, en global la participació en el marc del PCEE arriba als 45,76%, com s'ha dit anteriorment.

Quant a les activitats que ofereixen les entitats en el marc del PCEE, aquestes es van incrementant, tant en les activitats contínues (7-8) com en les realitzades en horari de tarda o migdia (8-9), mentre que també creix la diversitat de l'oferta, amb una mitjana d'entre 7 i 9 activitats diferents per centre, entre les quals trobem les activitats poliesportives.

Altres dades rellevants sobre els protagonistes de fer rutllar el Pla indiquen que el 91% dels coordinadors/es (professorat del centre) formen part de l'àrea d'educació física i que en el curs passat 2.136 dinamitzadors/es de secundària (alumnes) van formar-se cursant el Bloc Comú del Curs d'Iniciació a Tècnic d'Esport (CIATE), i 761 van cursar el Bloc Específic de Dinamitzadors/es del PCEE o el Bloc Específic de Gestió i Organització de Petites Entitats Esportives. També hi ha 211 dinamitzadors/es de secundària que han seguit altres formacions. El 61% dels dinamitzadors són nois i el 39%, noies.

Finalment, i com a projectes incipients dels centres, però amb molta projecció, cal esmentar iniciatives pròpies en la promoció d'hàbits saludables i en la implantació de projectes propis de valors.

Al suscribirte confirmas nuestra política de privacidad