Nous ajuts per activitats esportives amb impacte i per la millora d'equipaments municipals

stop

La Secretaria General de l'Esport destina 2,3 milions d'euros per a les dues convocatòries en suport al sistema esportiu català

Activitat esportiva

22 de abril de 2015 (16:31 CET)

La Secretaria General de l'Esport, a través del Consell Català de l'Esport, ha obert una convocatòria de subvencions per activitats esportives que tinguin un impacte significatiu en el conjunt del sistema esportiu, així com un altra línia d'ajuts destinada a Ajuntaments i entitats municipals descentralitzades per dur a terme actuacions urgents d'adaptació a la seguretat, l'habitabilitat o la funcionalitat dels equipaments esportius existents. La primera convocatòria té una dotació màxima de 850.000 euros, mentre que la segona té un import d'1,45 milions d'euros.

Quant a la primera convocatòria d'ajuts, es destina a la realització de les activitats esportives i actes que tinguin un impacte significatiu en el conjunt del sistema esportiu a Catalunya o de rellevància social i històrica, executats durant l'any 2014 o temporada 2014-2015. Aquestes activitats s'han de dur a terme en el període comprès entre l'1 de gener del 2014 i el 31 d'agost de 2015, i han de ser executades per entitats públiques o entitats sense finalitat de lucre.

Dintre d'aquest grup s'inclouen, a més de l'organització i promoció d'activitats esportives, altres projectes assimilats a congressos, jornades, tasques d'arxiu de documentació, elaboració de publicacions i estudis relacionats amb l'àmbit de l'esport, activitats de preparació o adequació d'espais i equipaments per a la realització de les activitats i l'organització d'esdeveniments internacionals a Catalunya. La dotació màxima aprovada per a la concessió d'aquestes subvencions és de 850.000 euros. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 23 d'abril de 2015.

D'altra banda, la segona convocatòria d'ajuts pretén resoldre en el transcurs de l'any 2015 les mancances greus de les instal·lacions esportives municipals mitjançant actuacions puntuals i urgents per corregir deficiències que incompleixen la normativa vigent. Els ajuts es destinen a realitzar accions de substitució, condicionament o millora de 9 tipus, que es valoren separadament: Material esportiu inventariable, Paviment de l'espai esportiu, Protecció o tanca perimetral de l'espai esportiu, Platja, vasos i/o instal·lacions tècniques de la piscina, Àrees d'activitat a la natura i a l'espai urbà, Enllumenat de l'espai esportiu, Vestidors, Accessibilitat, i Grades i serveis per al públic.

Amb aquesta segona convocatòria de subvencions per a obres urgents de condicionament es vol donar continuïtat a la reforma dels equipaments esportius més antics, una necessitat creixent que va guanyant importància per davant de les noves construccions.

Els requisits de les actuacions subvencionables són que les instal·lacions tinguin una vida mínima de 10 anys, que el pressupost màxim de les actuacions es trobi entre els 2.500 euros i els 60.000, i que les intervencions no s'hagin iniciat abans de l'1 de gener de 2015 i finalitzin com a màxim el 2 de novembre d'enguany. Les subvencions s'han de resoldre, adjudicar, executar i justificar aquest any 2015. El termini de presentació de sol·licituds està obert fins el 6 de maig d'enguany.

Al suscribirte confirmas nuestra política de privacidad